• ARX division 2022 highlights

    ARX division 2022 highlights

ЗЛАТНИ АКЦЕНТИ НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ARX ПРЕЗ 2022 Г.

Обявено: 8 декември 2022

Вече повече от 68 години творим в Лошка Долина, където подразделението ARX разработва първокласни устойчиви решения в областта на строителния обков и компоненти чрез модифициране на материали. Девствената природа, заобиколена предимно от гористи пейзажи, ни вдъхновява като компания да се ангажираме с устойчиво бъдеще.

През 2022 г. се фокусирахме върху ефективността, грижата за нашите общности, планирането на най-доброто бъдеще и опазването на живата среда.

Плодовете на нашата упорита работа могат да се видят в общите постижения в областта на разширяването на бизнеса, модернизацията на производството, разработването на интелигентни решения, иновациите, както и екологичната и социалната отговорност.

РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

В подразделението ARX успяхме да навлезем на нови пазари в Испания, Австралия и Тайван през 2022 г. и разширяваме и затвърждаваме разпознаваемостта си в Америка и Италия, което гарантира бъдещата стабилност на нашия бизнес.

Модернизирайки производството с автоматизирани линии, подобрявайки ергономичността на работните места и повишавайки производителността, ние също така подобряваме условията на труд за нашите служители.

НОВИ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ.

Започваме нови устойчиви проекти с производството на компоненти за акумулаторни батерии. Непрекъснато нарастващият брой на инсталираните слънчеви електроцентрали доведе до значително увеличаване на търсенето на батерии за съхранение на електроенергия. В качеството си на доставчик на развойна дейност ние участвахме активно в проектирането на гореспоменатите корпуси за съхранение на слънчева, вятърна или друга генерирана електроенергия, като по този начин допринесохме за усилията за по-голяма самодостатъчност и безплатни енергийни източници за по-щадящо отношение към природата и опазване на околната среда днес и утре.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВИ ДОМОВЕ И СГРАДИ

Индустрията е движена от новости, иновации и интелигентни решения. Основният ни фокус е върху интелигентните решения за устойчиви домове и сгради. За тази цел създадохме нова под-марка iRX Smart Home с набор от продукти, подходящи за интелигентни приложения, в която активно разработваме решения за високо ниво на безопасност и опростяване на живота чрез интелигентни заключващи системи.

Прекомерното потребление на енергия е друг важен въпрос, на който обръщаме голямо внимание. Ние създаваме решения, които помагат на нашите клиенти да се конкурират на пазара, като винаги се има предвид крайният потребител. По този начин с автоматичната саморегулираща се система за сигурност за врати осигурихме отлично функциониране на входната врата, както и намаляване на топлинните загуби и навлизането на шум от околността. Търговската камара призна нашата иновация като една от основните иновации в Словения през 2022 г.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Като се има предвид, че се намираме в чувствителна от географска гледна точка зелена зона, ние също така инвестираме ресурсите и знанията си в намаляване на отрицателните въздействия и справяне с важни екологични аспекти. Поддържането на чисти екосистеми е от решаващо значение за нас и нашите потомци, така че стандартните сертификати се използват редовно за потвърждаване на нашите процеси и продуктово портфолио.

През 2022 г. започнахме годината с новопридобит сертификат в съответствие със стандартите EN 1191 и EN 12400 и сертификационната схема QM 342 за  брави мартини  издадена от IFT Rosenheim, водещият орган в изпитването на прозорци и врати в Европа. Успешно преминахме и теста за борба с кражбите RC2 върху PVC профили в съответствие с DIN EN 1627 -1630, което показва, че нашият обков за прозорци е устойчив на кражби с висока сила и демонстрира ангажимента ни към авангардни технологични решения.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И СВЪРЗВАНЕ НА ХОРАТА И ПРИРОДАТА

Не на последно място, ние насърчаваме растежа на отделни местни общности, с които съжителстваме в зелената зона на Словения. Този път помогнахме на местните пчелари да насърчат разнообразието, развитието и опазването на споделеното наследство и местните общности. Като нация от пчелари, Словенците държат много на пчеларството.

Повече от 70 пчелари са регистрирани в Лошка Долина, а медът е с високо качество поради незасегнатия характер на гората, която няма емисии или промишленост и е заобиколена от разнообразен животински свят, който включва пчели.

Пчелите трябва да обединят сили само за една чаша мед, да прелетят приблизително 90 000 километра и да посетят приблизително 2 милиона цветя. Изисква се смелост, сътрудничество, уважение, съвършенство и надеждност. Тези качества на пчелите са и ценностите, които култивираме, живеем и ценим в подразделението ARX, за да може работата ни да бъде успешна и да доведе до по-светло бъдеще за всички нас.

По този начин тазгодишните постижения бяха обобщени в подарък, символично представен от чаша местно произведен горски мед. Даваме го на партньори и служители с желанието и амбицията, че качеството ще се превърне във важен фактор за всеки и вдъхновение за създаване на нови постижения и възможности. Насърчаваме ги да използват тези ценности като ориентир и непоклатим стълб за успешен път към едно по-красиво и по-добро бъдеще.

Внасянето на най-високо качество във всеки дом или работно място е мисия, която ние усърдно изпълняваме, за да осигурим на хората благополучие и възможно най-добро изживяване.

Приятни и щастливи празници и най-добри пожелания за бъдещи успехи във всички области на вашата дейност.

Arx division highlights: smart home solutions, innovation, environmental and social responsibility

Кликнете върху бутона и се свържете с нас за повече информация.

Свържете се с нас